Политика на поверителност

С настоящата политика за поверителност заявяваме, че по време на обработката на Вашите лични данни, ние спазваме изискваниятa на приложимото законодателство в сферата на защитата на личните данни.

Това означава, че ние:

 • Ясно определяме целите си, преди да започнем да обработваме лични данни, посочвайки ги в настоящата Декларация за поверителност;
 • Ограничаваме събирането на лични данни само до нужните за постигането на нашите законни цели личните данни;
 • Първо изискваме изрично позволение да обработваме Вашите лични данни в случаите, където Вашето позволение се изисква;
 • Взимаме подходящи мерки за сигурност, за да съхраним Вашите лични данни и изискваме същтото от трети страни, които обработват лични данни от наше име;
 • Уважаваме Вашето право да прегледате, поправите или изтриете Вашите лични данни, съхранявани при нас;
 • Предприемаме мерки за сигурност, за да намалим неправилното използване на лични данни или неоторизираният дотъп до тях;

За целите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) (ЕС) 2016/679 отговорното лице е:

Паркеншеър Инк ООД (наричано по-долу Паркеншеър)

София, п.к.1632, Овча Купел 2, бл. 39А, ап. 64

София 1000, Република България

уебсайт: https://parknshare.bg/

имейл: info@parknshare.io

Управител на компанията: ПЕТЪР ИВАНОВ

В тази Декларация за поверителност ще обясним кои лични данни събираме и за какви цели. Препоръчваме Ви да я прочетете внимателно.

Защо събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни?

Статистика и профилиране

Поддържаме статистически данни за използването на нашата услуга. Тези статистически данни ни помагат, например, да Ви показваме само информация, която е от значение за Вас. Можем да комбинираме лични данни, за да научим повече за Вас. Разбира се, ще уважаваме и пазим поверителността на данните Ви по всяко време. За тази цел използваме Вашето име, телефонен номер, IP адрес и имейл адрес. Правим това въз основа на Вашето съгласие и съхраняваме тази информация за срок от една година.

Онлайн бюлетин

Имаме бюлетин, който да информира, лицата заинтересовани от нашите продукти и / или услуги. Всеки бюлетин съдържа линк, с който да се откажете от нашия бюлетин. Можете също да използвате профила си, за да направите това. Вашият имейл адрес се добавя към списъка с абонати само с Ваше разрешение. Ние съхраняваме тази информация три месеца след като сте анулирали абонамента си.

Начин на обработване на резервации и плащания

Ние ще използваме Вашите лични данни при обработката на Вашата резервация. Може да споделяме Вашите данни с предоставящия паркомясто и потребителите на нашата платформа, на които изпращате съобщения, за да се уверим, че Вашата резервация за паркиране може да бъде обработена.

За тази цел използваме данните за плащането, телефонния Ви номер, имейл адреса, името и табелката / регистрационния номер. Имаме нужда от тези данни заедно с Вашето съгласие с нашите Общи условия за ползване (съгласяването с общите условия има характера на сключен договор между нас и Вас). Ние съхраняваме тази информация, докато поръчката Ви не бъде завършена, а в десетгодишен срок след това съхраняваме само информацията, която е попълнена във фактурите, като име и данни за плащане (законоустановен период на съхранение на тази информация по чл.12 от Закона за счетоводството на Република България).

Също така може да получаваме информация за плащането, свързано с нашите услуги, от банка или фирма за кредитни карти. Предоставените от Вас данни за начина на плащане (включително име, имейл адрес и понякога адрес) се изпращат директно на доставчици на платежни услуги, които са съвместими с PCI. Те не се съхраняват на сървъри на Паркеншеър и служителите на Паркеншеър нямат достъп до тези данни.

Достъп до портала

В нашия портал можете да получите достъп до среда за управление, където можете да зададете, специфицирате и промените настройките във Вашия профил.

За тази цел използваме имейл адреса и името Ви. Имаме нужда от тези данни поради Вашето съгласие с нашите Общи условия за ползване. Ние съхраняваме тази информация в продължение на шест месеца, след като нашите услуги са приключили.

(*) Услугите приключват: След като изберете да анулирате профила си с Паркеншеър.

Регистрация

Някои функции на нашата услуга изискват да се регистрирате предварително. Ще трябва да предоставите информация за себе си и да изберете имейл и парола за профила, който ще Ви създадем. За тази цел използваме Вашите:

 • име,
 • имейл,
 • телефонен номер (ние съхраняваме телефонния номер, за да могат водачите да се свържат с предоставящите паркомясто и обратно. Телефонните номера се споделят само когато сте направили плащане за резервация. Може да се свържем с Вас по телефона, ако има проблеми с вашите резервации или акаунта Ви).

Имаме нужда от тези данни поради Вашето съгласие с нашите Общи условия за ползване. Ние съхраняваме тази информация в продължение на шест месеца след като закриете профила си.

Ние ще запазим тези данни, така че да не се налага да влизате отново в профила си всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, както и за да се свържем с Вас във връзка с изпълнението на услугата (съгласно условията за ползване), фактурирането и плащането и да предоставим преглед на продуктите и услугите, които сте купили от нас.

Идентификация на Вашето устройство

Вашият IP адрес може да бъде използван от нас и някои от нашите доставчици-трети страни, за да идентифицираме Вашето устройство при предоставянето на нашата услуга. Използва се и за проверки за измами и за осигуряване на сигурен продукт/услуга.

Данни за местоположението

Ако е необходимо, може да събираме данни за Вашето местоположението (GPS). В такива случаи, ще бъдете помолени предварително да дадете съгласието си. Ако изберете да активирате услугите за местоположението, понякога ще съхраняваме данните за услугите за местоположението, за да подобрим системата за намиране на свободни паркоместа - което ни помага да насочим Вас и другите водачи към достъпни места за паркиране. Можете да ограничите съхранението на тези данни като изключите услугите си за местоположение.

Тези данни за местоположението и други данни също могат да се съхраняват и обработват от доставчика на софтуера за навигация / картографиране, като например Google Карти, но данните могат да се използват и от самите Google или Apple. Нямаме контрол над действията им. Препоръчваме Ви да прочетете съответното изявление за поверителност на въпросния доставчик.

История на резервациите

Съхраняваме история къде и кога сте резервирали паркомясто, за да може повторното използване да бъде по-бързо и по-лесно за Вас и в интерес на Вашите и нашите счетоводни цели. Служителите за обслужване на клиенти на Parknshare могат да видят горепосочените данни (освен детайлите на начина на плащане) при администрирането на резервацията ви.

На кого се разкриват Вашите данни?

Осигуряване на паркинг услуги - определени данни като адрес на паркомясто, информация за резервация, информация за заемане или напускане на паркомястото; информация за плащане; информация за картата за паркиране; табелата с регистрационния номер на автомобила / регистрационния номер се съобщават на предлагащия паркомясто / водача, според случая. Ние няма да разкриваме Вашия имейл адрес или телефон на другия участник, освен ако Вие не сте пожелали това. Вие обаче ще можете да се свържете с предоставящ паркомясто (чийто паркинг Вие, като водач, сте резервирали или сте платили предварително)

Предоставяне на транзакции с платежни услуги - дължимите суми и предоставящият паркомясто, на който се дължи плащане (в случай, че сте паркиращ); - данните за банковата Ви сметка, някои от личните Ви данни (за целите на удостоверяването и за извършване на платежни транзакции, в случай че сте предоставящ паркомясто);

Паркеншеър може, като администратор, да извършва обработка на данни чрез изпълнители (обработващи лични данни) които ще обработват вашите данни от името на Паркеншеър. Например, такива лица могат да предоставят помощни услуги; обработка на информация; предоставяне на обслужване на клиенти или отговаряне на Вашите запитвания. Тези външни изпълнители са длъжни да спазват приложимото законодателство относно защитата на личните данни и тяхната обработка. Извършването на обработка чрез лице, обработващо данни се урежда с договор, който обвързва обработващия лични данни с администратора (Паркеншеър) и по-специално предвижда, че обработващият лични данни действа само по нареждане на администратора (Паркеншеър) и обработващият лични данни трябва да изпълни подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп и срещу всички други незаконни форми на обработка; и осигуряване на ниво на сигурност, съответстващо на рисковете, свързани с обработката и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Част от информацията, свързана с услугите за паркиране, е:

 1. видима за всеки - това важи за информацията, която Вие, като предоставящ паркомясто, споделяте за паркинга си (адрес, координати, име на паркинга, друга информация за паркинга, която искате да споделите с обществеността). Лични данни, които сте направили по свое желание публично достъпни, загубват своята неприкосновеност;

 2. видима за паркиращия или предоставящия паркомясто, с когото общувате, вкл. когато са граждани на трета страна или лица, пребиваващи в нея (например информация за резервации, информация за настаняването / напускане, информация за плащане, информация за карта за паркиране, табелка с регистрация / регистрационен номер);

като ние ще разкриваме тази информация в изпълнение на нашите договорни услуги за Вас.

Предоставяне на трети страни

При изпълнението на нашите договорни услуги към Вас ние си сътрудничим с други организации, които могат да получат вашите лични данни. Такива организации са:

Google Analytics

Нашият уеб сайт използва Google Analytics. Това е услуга на Google Inc (наричана по-долу "Google"), която анализира достъпа до уебсайта и ни позволява да подобряваме нашия сайт.

Отговорното лице е:

Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, United States

Анализът на използването на нашия сайт е възможен чрез използването на "бисквитки". Информацията, получена чрез тези "бисквитки", се прехвърля на сървърите на Google, разположени в САЩ, и се съхранява там. Анализите на действията Ви на нашия уебсайт се предават под формата на отчети. Google може да предостави тази информация на други страни, където това е законово изискване, или тези страни са договорили с Google. Проследяването на Google на нашия уеб сайт използва функцията "anonymize", която съкращава предадените IP адреси, за да се предотврати директното идентифициране на отделни потребители.

Можете да спрете използването на "бисквитките" на Google Analytics на компютъра си чрез настройките на уеб браузъра си. Ако го направите, не можем да гарантираме, че всички функции на нашия уеб сайт ще бъдат напълно достъпни за Вас. Възможно е също така да спрете използването на "бисквитките" чрез използването на разширения (extensions) на браузъра, като например: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни и защитата на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/ и https://www.google.com/analytics/terms/

Google Maps Platform

Нашият уеб сайт използва Google Maps Platform. Това е услуга на Google Inc. (наричана по-долу "Google") за изграждане на персонализирани, гъвкави преживявания, които довеждат реалния свят до потребителите ви със статични и динамични карти, изображения от Street View и изгледи от 360°.

Нашият уеб сайт използва Google Maps Platform за предлагане на места за паркиране, показване на информация и данни за паркиране на персонализирани карти и получаване на местоположение на потребителите, за да може да се придвижва към различни места.

Отговорното лице е:

Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, United States

Можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни и защитата на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/ и https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

DigitalOcean

Нашият уеб сайт използва DigitalOcean. Това е услуга на DigitalOcean LLC (наричана по-нататък "DigitalOcean"), която предоставя на разработчиците и бизнеса надеждна и лесна за използване платформа за изчислителни облаци от виртуални сървъри (Droplets), обектно съхранение (Spaces) и др.

Паркеншеър използва Digital Ocean, за да съхранява нашия уеб сайт на виртуални сървъри и да съхранява всички данни, съхранявани в нашите бази данни.

Отговорното лице е:

DigitalOcean LLC, 101 6th Ave, New York, NY 10013, United States

Можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни и защитата на данните на DigitalOcean на адрес: https://www.digitalocean.com/legal

Paypal

Нашият уебсайт използва Paypal. Това е услуга на Paypal Inc. (наричана по-нататък "Paypal"), която предоставя бърз и безопасен начин за онлайн плащания, получаване на пари и създаване на търговски профил.

Parknshare използва Paypal, за да позволи на клиентите си да заплатят техните резервации. Интегрирали сме “paypal-checkout” бутон, който отваря нов Paypal прозорец и предоставя инструменти за плащане.

Отговорното лице е:

Paypal Inc, 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, United States

Можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни и защитата на данните на Paypal на адрес: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/legalhub-full

Mailgun

Нашият уеб сайт използва Mailgun. Това е услуга на Mailgun Technologies Inc. (наричана по-нататък "Mailgun"), която позволява на разработчиците да изпращат, получават и проследяват електронната поща без проблем.

Нашият уеб сайт използва Mailgun, за да изпрати на нашите потребители имейли с информация за регистрация и резервиране на място за паркиране.

Отговорното лице е:

Mailgun Technologies Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104

Можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни и защитата на данните на Mailgun на адрес: https://www.mailgun.com/terms, https://www.mailgun.com/privacy-policy и https://www.mailgun.com/gdpr

Twilio

Нашият уеб сайт използва Twilio. Това е услуга на Twilio Inc. (наричана по-нататък "Twilio") за изграждане на приложения за SMS, глас и съобщения в приложния програмен интерфейс (API).

Нашият уеб сайт използва Twilio, за да изпрати на нашите потребители SMS с информация за потвърждаване на телефонен номер и за резервиране на място за паркиране.

Отговорното лице е:

Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States

Можете да намерите допълнителна информация за обработката на данните на Twilio и защитата на данните на адрес: https://www.twilio.com/legal/tos и https://www.twilio.com/legal/privacy

Mailchimp

Паркеншеър използва Mailchimp, за да изпраща бюлетини на абонати.

Отговорното лице е:

The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Информация за лична идентификация, включително име и имейл адрес, се изпраща на сървърите на Mailchimp и се записва там, когато потребител избере да се регистрира в приложението Паркеншеър или избере да се абонира за един от бюлетините на Паркеншеър.Друга информация, включително IP адрес, версия на браузъра и операционната система и времеви марки, се изпраща до Mailchimp, когато даден потребител зареди вградените ресурси или връзката съдържа имейл, изпратен чрез Mailchimp.

Анализите на действията ви с изпратените чрез Mailchimp съобщения се предават под формата на отчети. Mailchimp може да предостави всяка от вашите данни на други страни, когато това е законно изискване, или тези страни са сключили договор с Mailchimp.

Можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни и защитата на данни на Mailchimp на адрес: https://mailchimp.com/legal/privacy/

С изключение на посочените по-горе страни и цели, при никакви обстоятелства не предоставяме Вашите лични данни на други компании или организации, освен ако не се изисква от закона (например, ако това се изисква от съдебна заповед или когато полицията достъп до лични данни в случай на предполагаемо престъпление).

Нашият уеб сайт съдържа бутони за социални медии. Тези бутони се използват от доставчиците на тези услуги за събиране на вашите лични данни.

Facebook

Паркеншеър е интегрирал Facebook в сайта си.

Отговорното лице за Facebook е:

Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States.

Когато даден субект на данни живее извън САЩ или Канада и Facebook се ангажира с обработката на данни, отговорното лице е:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Когато потребител кликне върху бутона "Facebook", ще се свърже с уебсайта на Facebook и данните за придобиване на потребители ще бъдат прехвърлени от Паркеншеър на Facebook. Facebook ще получи чрез тази информация информацията, че потребителят е посетил сайта на Паркеншеър. Подробности за предоставените във Facebook плъгини можете да намерите на адрес: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ако потребителят е влязъл в акаунт в Facebook (дори и да не е негов собствен акаунт), в същото време, когато те имат достъп до сайта на Паркеншеър, Facebook допълнително ще получи известие, че са посетили сайта на Паркеншеър. Facebook събира тази информация, така че има теоретична възможност да може да я свърже с профила в Facebook. Същото важи и за бутона "Подобно" или за използването на формуляри за коментари в Facebook; Facebook може да свърже тази информация с акаунта в Facebook.

За да предотвратите това, можете да излезете от всички профили във Facebook, преди да посетите уебсайта на Паркеншеър. За да направите това, трябва да посетите уеб сайта на Facebook.

За допълнителна информация, свързана със защитата на данни и Facebook, моля, вижте: https://facebook.com/about/privacy

LinkedIn

Паркеншеър използва LinkedIn на своя уебсайт.

Отговорното лице за LinkedIn е:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Ако потребителят е влязъл в профил в LinkedIn (дори и да не е негов собствен акаунт) в същото време, когато влезе в уебсайта на Паркеншеър, LinkedIn ще получи допълнително съобщение, че е посещавало сайта на Паркеншеър. LinkedIn събира тази информация, така че теоретичната възможност съществува, че тя може да я свърже с профила в LinkedIn.

За да предотвратите това, можете да излезете от профилите в LinkedIn, преди да посетите уеб сайта на Паркеншеър. За да направите това, трябва да посетите уеб сайта на LinkedIn.

За допълнителна информация, свързана със защитата на данни и LinkedIn, моля, вижте:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram

Паркеншеър използва Instagram в уебсайта си.

Отговорното лице за Instagram е:

Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States.

Когато даден субект на данни живее извън САЩ или Канада и Facebook се ангажира с обработката на данни, отговорното лице е:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

За допълнителна информация, свързана със защитата на данните и Instagram, моля, вижте:https://help.instagram.com/519522125107875,https://help.instagram.com/581066165581870

Бисквитки

Нашата услуга използва "бисквитки". "Бисквитките" са малки файлове, в които можем да съхраняваме информация, така че да не е необходимо да попълвате отново тази информация. Можем да ги използваме, за да видим дали ни посещавате отново.

Първият път, когато посетите нашата услуга, ще ви покажем известие, обясняващо нашите "бисквитки", и ще поиска разрешение за използването на тези "бисквитки".

Можете да деактивирате използването на "бисквитки" чрез настройката на браузъра си, но някои части от уебсайта ни може да не работят правилно в резултат на това.

Използваме JSON уеб токен или JWT за кратко, което е стандартен, по избор валидиран и / или криптиран формат на контейнера, който се използва за сигурно прехвърляне на информация между две страни. JSON Web Token (JWT) е отворен стандарт (RFC 7519), който определя компактен и самостоятелен начин за сигурно предаване на информация между страните като обект JSON.Тази информация може да бъде проверена и надеждна, защото е цифрово подписана. да бъде подписан с тайна (с алгоритъма HMAC) или чифт публичен / частен ключ, използващ RSA или ECDSA https://jwt.io/introduction/)

Промени в Политиката за поверителност

Понякога може да променяме тази политика за поверителност, за да приспособим новите технологии, индустриалните практики, регулаторните изисквания или за други цели. Ще ви уведомим, ако тези промени са съществени и, когато това се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме вашето съгласие. Препоръчваме също така редовно да проверявате настоящята политика за поверителност, за да останете информирани за всички промени.

Оплаквания

Във всеки случай, съгласно приложимото законодателство, ако смятате, че обработването на лични данни, свързани с Вас, нарушава Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни) имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата, в която обичайно пребивавате, мястото на работа или мястото на предполагаемото нарушение.

Надзорният орган, който отговаря за мониторинга на прилагането на Общия регламент за защита на личните данни в България (Паркеншеър е установен в България), за защита на основните права и свободи на физическите лица при обработката на личните им данни е Комисията за лични данни Защита на данните, с данни за контакт, както следва: адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592, интернет адрес: www.cpdp.bg.

Вашите права

Имате следните права относно личните си данни:

 • Правото на достъп до вашите лични данни
 • Правото да коригирате или да изтривате личните си данни
 • Правото да ограничите обработването на личните ви данни
 • Право на възражение срещу обработката на вашите лични данни
 • Право на преносимост на данни
 • Правото на потвърждение дали личните ви данни се обработват или не.
 • Ако сте дали съгласието си за обработката на личните ви данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Такова оттегляне на съгласието ще повлияе само върху обработката на вашите данни, след като бъде предоставена.

Моля, имайте предвид, че винаги се идентифицирате, за да можем да сме сигурни, че няма да модифицираме или премахваме данните от неподходящия човек.

В случай, че продължаваме да обработваме Вашите лични данни, защото преценяваме законните ни интереси имат превес над вашите законни интереси (съгласно член 6, параграф 1, буква е) от GDPR), можете да се противопоставите на тази обработка. Това важи само в случаите, когато обработването на лични данни не е необходимо, за да можем да изпълним договор с вас. За да упражните такова възражение, Ви молим да изложите подробно основанията, въз основа на които вече не трябва да обработваме вашите лични данни. Ще проверим подробностите за обстоятелствата, с които аргументирате предоставените от Вас основания и ще прекратим обработването на личните ви данни, а в случай че не го направим, ще ви предоставим подробно правното основание, по силата на което ние продължаваме да обработваме вашите лични данни.

Освен това винаги имате право да подадете жалба до съответните органи относно обработката на личните ви данни.

Как можете да упражните правата си

Ако желаете да упражните някое от тези права, ще трябва да представите доказателство за това, че сте лицето, за което се отнасят данните. Данните, които ще получите, включват данни, свързани с Вас, източника на тези данни, получателите или видовете получатели, на които са прехвърлени данните, както и целите, за които са съхранени данните. За да упражнявате тези права, моля, свържете се с нас или с нашия служител по защита на данните, посочен в началото на този документ.

Правно основание за обработката на данните ви

За да се обработват личните данни, трябва да съществува законосъобразно основание. Редица разрешени основания за обработка са изброени в член 6 от GDPR.

Основното правно основание за обработката на вашите лични данни е сключването на договор между вас и нас, и изпълнението на този договор, по който сте страна.

За някои от данните (фактурите, които Ви изпращаме) правното основание, освен изпълнението на нашия договор, е правно задължение, което имаме (т.е. счетоводни, данъчни, отчетни задължения). За други данни ("бисквитки, които изискват съгласие, абонамент за бюлетин"), правното основание е вашето съгласие, което имате право да оттеглите във всеки един момент. В случай, че оттеглите вашето съгласие, моля, обърнете внимание, че всяка обработка, извършена до момента на оттеглянето на съгласието, се счита за законосъобразна.

Контакти

Паркеншеър Инк ООД

София, п.к. 1632, Овча Купел 2, бл. 39А, ап. 64

София 1000, България

уебсайт: https://parknshare.bg/

имейл: info@parknshare.io