Регистрация

Горепосочените данни са необходими във връзка с изплънението на договорните ни отношения с Вас, възникващи по силата на приемането на Общите условия, по повод използването на услугите на платформата за споделено паркиране Parknshare. Моля да се запознаете с Политиката ни за поверителност, която съдържа всички необходими данни по повод обработването на личните ви данни.